5 ŽIVOT JE BOJ.

Project Description

5 ŽIVOT JE BOJ

 

V jednom letním večeru jsme se svým kamarádem Pavlem navštívili ve Stráži pod Ralskem Kavárnu Uran. A mladá číšnice měla na ruce zvláštní tetování. Růži a nad ní nápis: Život je boj. Souhlasila s vyfocením paže, nikoliv už sebe sama. Ale už takový nápis je pro člověka nejenom uvědoměním si hodnoty a síly života, ale i významnou výzvou prožít život tak, jak by se měl žít. Anebo i jako boj o „své místo na slunci“ ve světě ne zrovna přátelském. Pravda, ten nápis může vyjadřovat, a také myslím vyjadřuje, i stinné stránky našeho společenského života: boj jako zápas, boj jako zabíjení, boj jako válku. Kolik takového boje v dějinách, a také bohužel ještě v současnosti naši předkové, a dnes i současníci prožívají…

Jde o vztahy lidí, které nejsou řešeny komunikací, ale ozbrojeným bojem, cílevědomým zabíjením. (Viz na fotografiích obraz památníku v Sutomiščici obětem 2. světové války).

Z filozofického hlediska při výkladu tohto symbolicky vytetovaného vztahu mezi životem a bojem je třeba si uvědomit, co je vlastně život.

„Přírodní filozofie zná tři vlastnosti živého jsoucna: Látková výměna. Růst. Rozmnožování.

Pro těleso jako organismus jsou specifické tyto znaky: Těleso (rozlehlost, složenost, koextenzivnost, vznik, zánik, časovost).

Živé jsoucno (podoba, „postava“, organická stavba, životní prostor, rozmnožování, smrt, vlastní časovost). (Anzenbacher, Arno. Úvod do filosofie. Praha: Portál, 2004, s. 90-91, 93).

Určitě se v těchto vymezeních vytváří prostor pro boj, který byl ztotožněn s životním principem na jedné paži jedné dívky. Pro vysvětlení pojmu boj v životě člověka je možno použít filozofického vztahu mezi animalitou a duchem u člověka. Člověk je podle ontologické filozofie „občanem dvou světů“, světa přírodního a světa duchovního, transcendentálního. „Protikladnost těchto dvou světů a napětí mezi nimi tvoří problém člověka.“ (Anzenbacher, 2004, s. 227). A zde, v tomto rozporu, se skrývá i podle mého soudu podstata vztahu mezi lidmi, který je vyjádřen a často realizován jako boj. Je to nejenom boj o živobytí, za ekonomické zájmy, ale projevuje se i v boji idejí, různorodých filozofií, kultur.

Naším humánním, tedy skutečně lidským, by měl být cíl překonávat princip boje z nenávisti jednoho člověka ke druhému (avšak tam kde boj doslova a do písmene zuří, tam naše snahy zřejmě nepomohou, tam vládnou prostředky vojenské a lidé prchají v lepším případě, či jsou zabíjeni po stovkách a tisícovkách, přičemž nejodpornější symbolikou tohoto boje byl holocaust, který však žije stále v tomto světě, v nás i kolem nás…).

Ale boj má i své lepší stránky. Je to zápas, který má místo i ve filozofii výchovy: český filozof  Jan Patočka hovořil nikoliv o zápasu mezi učitelem a žákem, ale o zápasu o duši žáka, o jeho nitro, ale také o jeho autonomii.

Fotografie, které jsou k tomuto textu přiloženy, se snaží pohlédnout do rozporuplnosti světa v jeho určitém regionu, nezobrazují doslova a do písmene život jako boj, ale snaží se náznakem ukázat, že i v našich jednáních jsou určitá napětí, která mohou přerůstat do konfliktů, že i v přírodě je animalita, která se může zdát z pohledu člověka krutá, že prostě boj, zápas, konflikt jsou součástí života a jeho pohybu. Každý uvažující člověk může mít svůj názor na prožití života jako boje a může jej prezentovat i pro druhé. Svou vlastní úvahu předkládám do této možné diskuse, jak jsem ji napsal v roce 2008 v určité básnické formě: Život je plavat ve vlnách svého jezera (výňatky):

Žít je vejít do vln svého vlastního jezera/Intenzivně ho pokořit silou paží svých po dlouhé zimě ochablých/Chci si to rozdat s plavci dávných věků i dob současných/Topit se v prostorách dlouhých dob i chvilek nedávných/Erozi života překonat a nastokrát se pohroužit ve vodní tříšť/Létavice na obloze mít u sebe a ještě blíž/Brouzdat se na kraji jezera a potom zas jít/Chytat se stvolů a hebkého rákosí a plavat dál, a dál, a nikdy neustat, a nikdy nepovolit./To je ten Ž i v o t, J e n ž B ych Ch t ě l Ž Í T. (Stráž pod Ralskem, konec června 2008- první sloka. Dokončeno Nitra, 10. května 2010).

 

Text byl složen Jaroslavem Balvínem v Sutomiščici  1. 9. 2014 od 11 do 12 hodin. Přiložené fotografie, nafocené v době od 27. 8. do 29. 8. 2014, jsou vybrány k tématu na základě autorova přemýšlení a jeho vidění světa.

20140816_165813 20140816_165823 20140816_165838 DSC_0081 DSC_0102DSC_0107 DSC_0117 DSC_0213 DSC_0324 DSC_0447DSC_0216 – kopie DSC_0276 DSC_0176 DSC_0280DSC_0243 DSC_0160

DSC_0022 DSC_0042 DSC_0045 DSC_0047 DSC_0057 DSC_0066 DSC_0084 DSC_0087 DSC_0100 DSC_0110 DSC_0112 DSC_0128DSC_0133 DSC_0159 DSC_0182 DSC_0197 DSC_0206 DSC_0209 DSC_0221 DSC_0222  DSC_0236 DSC_0238 DSC_0239 DSC_0245 DSC_0249 DSC_0252 DSC_0256 DSC_0258 DSC_0263 DSC_0268 DSC_0271 DSC_0273  DSC_0284 DSC_0285 DSC_0302 DSC_0309 DSC_0313 DSC_0316 DSC_0318 DSC_0325 DSC_0327 DSC_0329 DSC_0330 DSC_0334 DSC_0335 DSC_0336 DSC_0338 DSC_0360 DSC_0362 DSC_0365 DSC_0366 DSC_0367 DSC_0371 DSC_0372 DSC_0375 DSC_0381 – kopie (2) DSC_0385 DSC_0386 DSC_0387 DSC_0393 DSC_0394 DSC_0395 DSC_0404 DSC_0405 DSC_0407 DSC_0408 DSC_0416 DSC_0420 DSC_0422 DSC_0433 DSC_0435

Project Details

  • Date 19.9.2014
  • Tags Cesty slunce do Chorvatska
Back to Top

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s použitím cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close