4 KRÁSA, ČILI HARMONIE MARÍNY.

Project Description

4 KRÁSA, ČILI HARMONIE MARÍNY

Když si sednete na jedno místo, například na lavičku nebo na židli v zahradní restauraci přístaviště v Sutomiščici, zvané Marina (krásná píseň u nás, není-liž pravda? A názvy pro všechna přístaviště v Chorvatsku…) a začnete filozoficky uvažovat, dostanete strach. Je to vůbec možné, filozoficky posuzovat svět a lidi a lidičky v něm z jednoho místa v této zemi, na této planetě a v tomto kosmu? Není to troufalé? Ale příklady tohoto druhu máme. Co takhle například Diogénes v sudu? Z jednoho místa, a vešel do dějin nejenom filozofie… A co takhle fotograf Sudek? Z jednoho místa ve svém zahradním altánku ke konci života, a jaké fotografie vytvořil… Důležité si je však uvědomit jednu závažnou věc: když uvažujeme filozoficky, a když nadto tomu chceme dát fotografickou podobu, pak je třeba vnímat věci kolem sebe jako celek a také v celku. Když vidím loď, jak pomalu do přístavu připlouvá, nevidím jenom jednotlivinu, ale celek s jeho minulostí, současností i budoucností. A je v tom zahrnuta nejenom loď, která právě připlouvá, ale i kapitán na její palubě, a lidi a lidičky, kteří buď obdivně sledují přistávací manévry, nebo mu v nich pomáhají. A když vidím a pozoruji lodě ukotvené, pak si nemohu nevšimnout rozdílů v jejich velikosti. Čím to asi je? A znovu, způsob filozofického či také sociologického rozvažování napomůže. Uvažujeme v hlavě, ale neobejdeme se bez informací. Nevidíme jen jednu konkrétní loď v přístavišti, ale i lodě jiné. Např., ale to pouze v představě, lodičku za 40 miliónů Euro, o které nedávno mluvil ministr financí Baudyš, když uváděl příklad jednoho úředníka na Magistrátu hlavního města Prahy, že si obstaral v Chorvatsku jachtu za 40 milionů Euro. Principem té informace bylo, z čeho si ji ten člověk obstaral… No, byl jsem také 9 let pracovníkem MHMP, pracoval jsem pro menšiny. Ale ani loďku jsem si za to nekoupil. Možná i proto, že chci spíš být, nežli mít. No, ale pro srovnání: byl jsem na návštěvě u známých na jedné „zlaté jachtě“ v Chorvatsku, jejíž výroba stála 3 miliony Euro. Pěkná jachta. Takže si mohu, anebo spíše nemohu, představit tu za 40… Nu, ale dost závisti. A začněme věci vidět filozoficky. Ve smyslu modu být, a nikoliv pouze mít. Z jednoho místa, s foťákem na krku a s možností vidět objektivem Marinu jako celek, který je tvořen z jednotlivých částí. Nejsou tu jenom lodě. Jsou v nich i lidé. A všechno to dohromady dává stále se proměňující krásnou harmonii, protože je to celek v souladu. Snad se o tu krásu chorvatské Mariny v Sutomiščici se mnou podělíte, i když ji budete vidět pouze zprostředkovaně, na mých fotografiích… Anebo, možná tam právě jste nebo byli, nebo budete… Na své jachtě anebo pěšky. Jako já.

Marina má krásný, poetická název: Přístaviště na olivovém ostrově, nebo Olivový ostrov Marina, nebo…, nebo prostě, jak chcete.

Pravda, oliv je tu víc než dost. Takže i pro přístaviště zbylo z těch oliv na jméno.

Nafotografováno během dne 26. 8. 2014 v přístavišti Sutomiščice Jaroslavem Balvínem, který k tomuto souboru zplodil text dne 27. 8. 2014 a dokončil jej v 11. 52 hodin na svém letním pobytu u Zvonka a Pávice Kotaracových v Sutomiščici na ostrově Ugljan.

DSC_0005 DSC_0375 DSC_0012 DSC_0409 DSC_0451 DSC_0541DSC_0008 DSC_0011 DSC_0013 DSC_0027 DSC_0331 DSC_0333 DSC_0340 DSC_0346 DSC_0349 DSC_0356 DSC_0359 DSC_0362  DSC_0377 DSC_0383 DSC_0393 DSC_0401DSC_0402 DSC_0419 DSC_0420 DSC_0421 DSC_0422 DSC_0423 DSC_0424 DSC_0426 DSC_0435 DSC_0454 DSC_0456 DSC_0457 DSC_0460 DSC_0465 DSC_0467 DSC_0471 DSC_0480 DSC_0486 DSC_0488 DSC_0491 DSC_0500 DSC_0508 DSC_0511 DSC_0513 DSC_0517 DSC_0520 DSC_0522 DSC_0545 DSC_0547 DSC_0559 DSC_0561 DSC_0623 DSC_0640 DSC_0643 DSC_0675 DSC_0723 DSC_0729 DSC_0735 DSC_0799 DSC_0804 DSC_0808 DSC_0840 DSC_0871 DSC_0875 DSC_0895 DSC_0945 DSC_0947 DSC_0847 DSC_0994DSC_0971 DSC_0979 DSC_0984 DSC_0990  DSC_0995 DSC_0997 DSC_0999

Project Details

  • Date 19.9.2014
  • Tags Cesty slunce do Chorvatska
Back to Top

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s použitím cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close