Odborný a fotografický profil.

Doc. PhDr. Mgr Jaroslav Balvín, CSc.

Charakteristika jako autora publikací i fotografií 

výstavam

Jaroslav Balvín při otevření jedné ze svých prvních fotografických výstav o Romech kurátorka Věra Krumphanzlová vlevo a představitelka slovenské národnostní menšiny Jana Haluková vpravo, v pozadí zástupkyně Romů z Ústí nad Labem) v Praze na Chodovské tvrzi v roce 1998 (v době počátků své činnosti na Magistrátu hl. m. Prahy, kde pracoval jako specialista pro národnostní menšiny v letech 1997-2006)

Jaroslav Balvín absolvoval Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem obor čeština dějepis  a  Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze vědecký obor filozofie dějepisu. Od  roku 1969 začal svoji učitelskou dráhu. Nejprve na základních školách po dobu tří let, potom na Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy učil zahraniční studenty český jazyk jako přípravu na vysoké školy v humanitních oborech. V roce 1983 nastoupil jako odborný asistent filozofie, etiky a pedagogiky na Pedagogickou fakultu v Ústí nad Labem a v roce 1990 odtud odešel znovu do základní školy jako učitel češtiny a dějepisu.

Od roku 1993 do roku 1996 pracoval na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně jako vedoucí Ústavu pro studium romské kultury a od roku 1997 do roku 2006 působil na Magistrátu hlavního města Prahy jako specialista pro národnostní menšiny.

JBp

Foto: PhDr. Lenka Vavreková, PhD. Fotografie z jedné z cest Jaroslava Balvína ke svým rodným kořenům (babička je Slovenka a dědeček Čech) ve Velkých Uhercích na Slovensku v době svého působení jako ředitel Ústavu romologických štúdií na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v letech 2006-2009 

V roce 2006 nastoupil na akademickou půdu Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre jako ředitel a docent Ústavu romologických štúdií Fakulty sociálnych vied a zdravotnictva UKF Nitra. Odtud odešel v roce 2011 na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně, kde pracuje na Ústavu pedagogických věd Fakulty humanitních studií jako akademický pracovník a garant bakalářského studia. Od  roku 2013 působí na půl úvazku také na Katedře andragogiky, sociologie a kulturní antropologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Jaroslav Balvín je odborností docent pedagogiky a zaměřuje se hlavně na filozofii výchovy, otázky multikulturní výchovy zejména v aplikaci na romologická témata, a na andragogice otázky ve vzdělávání dospělých. Od roku 1990 publikoval více jak 500 titulů různých článků, statí, monografií. Je redaktorem přibližně 30 sborníků s tématikou Romové ve vztahu k různým oblastem (např. Romové a historie, Romové a pedagogika), národnostní menšiny (např. výchova a vzdělávání ve vztahu k národnostním menšinám) a Romové v edukačních, sociálních a zdravotních souvislostech (tato témata rozvíjí Jaroslav Balvín ve sbornících z mezinárodních vědeckých konferencí s názvem InteRRa). Je zakladatelem a předsedou dlouhodobě působícího občanského sdružení Hnutí spolupracujících škol R (zkráceně Hnutí R), jehož již 42. setkání se konalo ve Šluknově 24.-25. října 2013. Jako součást své odborné a pedagogické činnosti Jaroslav Balvín fotografuje. Měl dosud přes 80 výstav fotografií s tématem Romové a další národnostní menšiny.

zahájením

Fotografie ze zahájení Mezinárodní vědecké konference s názvem InteRRa 6 v sále Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre v roce 2007

Některé publikace Jaroslava Balvína

BALVÍN, J. 2007. Metody výuky romských žáků. Praha: Radix

BALVÍN, J. 2008. Filozofie výchovy a metody výuky romského žáka. Praha: Hnutí R.

BALVÍN, J. 2011. Andragogická rozjímání na téma multikulturalita, sociální etika a hra. Praha: Hnutí R. Dostupné na www.jaroslavbalvin.eu

BALVÍN, J. 2011. Andragogika a filozofie v aplikaci na romskou kulturu. Praha: Hnutí R.

Dostupné na www.jaroslavbalvin.eu

BALVÍN, J. 2011. Andragogika jako teorie výchovy a vzdělávání dospělých. Praha: Hnutí R.

Dostupné na www.jaroslavbalvin.eu

BALVÍN, J. 2012. Pedagogika, andragogika a multikulturalita. Praha: Hnutí R.

BALVIN, J., HABURAJOVA ILAVSKA, L. 2012.Andragogics, social pedagogy and social work. Pedagogic, Philosophical and Ethical aspects. Prague: Hnutí R-The R-Movement.

BALVIN, J., HABURAJOVA ILAVSKA, L. 2012. O pedagogičeskich, filosofských i etičeskich otnošenijach andragogiky, socialnoj pedagogiki i socialnij raboty. G.Praga: Hnutí R-Dviženie R.

BALVIN, J., KWADRANS, L. (Ed.) 2012. Roma in Visegrad countries: history, culture, social integration, social work and education. Poľsko, Wroclaw: Foundation of Social Integration Prom.

Back to Top

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s použitím cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close