Výstava Rómovia očami Jaroslava Balvína, Podtatranská knižnica v Poprade, Spišská Sobota, 19.8 – 29.9.2011.

Rómovia očami Jaroslava Balvína 2011

Kurátorské slovo PaedDr. Tomáše Turzáka,PhD. K výstavě Jaroslava Balvína ve Spišské Sobotě 19.8 – 29.9.2011 s názvem „Rómovia očami Jaroslava Balvína 2011“.

Fotografia. Médium, ktoré už takmer 200 rokov oslovuje, očarúva a umožňuje spomínať na prežité okamihy. Je to médium, ktoré napriek zdanlivej jednoduchosti a dostupnosti neustále dokazuje, že byť dobrým fotografom znamená najmä „vedieť pozerať sa“. Fotografie autora Jaroslava Balvína zobrazujú najmä okamihy, ktoré autor dokáže zachytiť a súčasne ponúknuť každému divákovi možnosť očakávania ich ďalšieho „samostatného života“.

Rómovia: Očami Jaroslava Balvína máme možnosť na tejto výstave zhliadnuť citlivé portréty aj dynamické obrazy vášne a temperamentu Rómov rôznych národnosti a vekových kategórií. Na výstave nachádzame portréty Rómov zo Slovenskej republiky, Českej republiky, Ukrajiny, Poľska, balkánskych Rómov, ale aj Rómov z Indie či dokonca Brazílie. Týchto ľudí spája naprieč geografickými hranicami spoločná rómska kultúra, radosť zo spevu, farieb, hudby a pohybu.

Na výstave nachádzame najmä fotografie z rómskeho festivalu, ktorý sa uskutočnil v lete v roku 2007 na Spišskom hrade. Jeho ústrednou myšlienkou bola spomienka na prijatie listiny o slobodnom pohybe Rómov na našom území z 15. storočia z rúk Žigmunda Luxemburského. Výstava je v tomto kontexte aj istým pripomenutím si pamiatky Daniely Hivešovej-Šilanovej, významnej osobnosti podporujúcej rómsku kultúru, ktorá sa napriek svojej vitalite ako organizátorka tohto podujatia žiaľ nedožila jeho ďalšieho pokračovania. Jej fotografie, ktoré sú akoby mozaikou energie, ktorou prekypovala pri organizovaní tohto podujatia, je možné zhliadnuť aj na tejto výstave. Zároveň tu nachádzame aj fotografie zo svetového rómskeho festivalu hudby a tanca s názvom Khamoro (Slniečko) organizovaného v roku 2005 v Prahe. Druhú líniu v zobrazovaní Rómov na tejto výstave tvoria práve fotografie z tohto festivalu. Prostredníctvom fotografií akoby autor uskutočňoval sondu do minulosti a pôvodu Rómov (napr. pakistanskí Rómovia, či Rómovia z Indie). Hoci sa vystavené fotografie nedotýkajú ťažkých životných podmienok mnohých Rómov žijúcich na Slovensku, v Čechách a inde, predsa v sebe nesú naliehavé posolstvo o rómskej kultúre a potrebe jej ďalšieho rozvoja.

Očami Jaroslava Balvína sú fotografovaní Rómovia plný dynamiky a vášne.  Na tejto výstave vidieť ľudí, ktorí sa tešia, spievajú, tancujú, sú zamyslení či dojatí. Okrem ich radosti z pohybu, tanca a spevu ponúka autor aj portréty významných osobností rómskej kultúry. Spomenúť možno napr. hudobníka Vlada Sendreja alebo už spomínanú Danielu Hivešovú-Šilanovú.

Autor sa pri zobrazovaní svojich motívov podvedome pridržiava dvoch typov kompozícií.  V prvom type zobrazovania využíva zlatý rez, do ktorého veľmi pôsobivo zakomponuje detail vyjadrujúci emóciu, na ktorú za zameriava. Typickým príkladom sú napr. tlieskajúce ruky pôvabnej rómskej tanečnice. Zaujímavým momentom sú fotografie s centrálnou kompozíciou vťahujúcou nás do zobrazovaného deja. Tu sa autor zameriava najmä na tvár a jej výraz, pričom pozadie fotografie iba dotvára jej atmosféru. Celkový dojem, ktorým fotografia pôsobí na diváka, je vždy dotváraný typickou teplou farebnosťou, ktorá sa posúva od oranžových cez okrové tóny až po žiarivú žltú a výraznú červenú v kombinácií s čiernou.

Jaroslav Balvín – fotograf – sa na tejto výstave predstavuje aj ako človek so silným temperamentom, no zároveň citlivým vnímaním zobrazovanej skutočnosti. Z jeho osoby, rovnako ako z jeho fotografií sála teplo a ľudskosť. Za dôležitý prvok, ktorý charakterizuje jeho tvorbu, možno považovať kombinovanie fotografií do podoby koláže. Prostredníctvom prepojenia viacerých pohľadov na jednu osobu a ich následného zakomponovania do jednej fotografie sa mu veľmi citlivo darí vyjadriť vzťah k človeku ako aj výtvarnému objektu. Podobne pri samotnom procese fotografovania sa stáva akoby súčasťou deja, čo mu umožňuje zachytiť neskrývaný a pravdivý výraz, charakter a spontánnosť situácie. Prostredníctvom svojich fotografií a prístupu k človeku neustále dokazuje, že byť dobrým fotografom znamená najmä „vedieť pozerať sa“.  A to fotograf a pedagóg Jaroslav Balvín skutočne dokáže.

V Nitre, 1.8. 2011

PaedDr. Tomáš Turzák, PhD.

 

 

Back to Top

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s použitím cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close