Úvod.

JBp

Jaroslav Balvín

Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Ústav  pedagogických věd

Univerzita Tomáše Bati

Náměstí T. G. Masaryka 5555

Fakulta humanitních studií

Zlín

Česká republika 

E-mail[email protected]

Spolupráce: PeadDr.Tomáš Turzák,PhD., Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta UKF Nitra, design knih,tvorba obrazů, výstavní činnost.  www.turzak-art.sk

Autor webových stránek velmi dlouho spolupracuje při tvorbě publikací, projektů, konferencí a jiných aktivit s polskou nadací PROM z Wroclawi.

Zejména s jejím předsedou Januszem Balkowskim a jeho kolegou Lukaszem Kwadransem. Tato nadace vydává řadu publikací evropského významu. Proto, aby byla lépe zajištěna informovanost o této spolupráci i u odborné veřejnosti, propojili jsme naše stránky kromě webových stránek se stránkami malíře Tomáše Turzáka (viz výše)také se třemi webovými stránkami nadace PROM z Wroclawi v Polsku (viz níže).

visegradroma.com

fundacjaprom.pl

romowie.info

 

 

Back to Top

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s použitím cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close