O fakultě humanitních studií

O Fakultě humanitních studií

 

Žijú medzi nami

Komunitné centrum v zastúpení Bc. Zuzany Blahákovej sa podpísalo pod ďalšiu zo svojich aktivít, ktorá má byť nápomocná sociálne znevýhodneným skupinám obyvateľstva, s osobitným zreteľom na marginalizovanú rómsku komunitu, k jej lepšiemu začleneniu sa do spoločnosti.

V Základnej škole na Mojmírovej ulici sa 12. februára 2015 konala prednáška s názvom „Rómovia medzi nami a s nami,“ ktorej sa zúčastnil Doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc. ako prednášajúci, zástupcovia Obvodného oddelenia policajného zboru v Zlatých Moravciach Peter Minár a Ján Segíň, primátorka mesta Zlaté Moravce Ing. Serafína Ostrihoňová, riaditeľka školy Mgr. Viera Striešková, pedagógovia a žiaci siedmeho a ôsmeho ročníka.

Více zde