7 AKT A POTENCE JAKO ZÁKLAD BYTÍ.

Project Description

7 AKT A POTENCE JAKO ZÁKLAD BYTÍ

Při vypracování některých základních pojmů ontologie, čili nauky o bytí, jejímž  autorem byl nepřekonatelný Aristoteles, je základním rozlišení pojmů AKT A POTENCE. Aristoteles řeší nevyřešený problém protikladu mezi Herakleitem (absolutizace pohybu) a Parmenidem (absolutizace jednoty) geniální odpovědí: Všechno skutečné v sobě má dva momenty:

  • Moment aktuálního bytí (řecky energeia), na jehož základě je skutečně tím, co aktuálně je. Tento moment nazýváme akt (latinsky actus, přídavné jméno k tomu je aktuální, což se rovná aktuální, skutečně jsoucí.
  • Moment možného bytí (řecky dynamis), na jehož základě má skutečné možnoststát se něčím jiným než tím, co je. Tento moment nazýváme potence (latinsky potentia-schopnost, možnost).

Každé jsoucno, živé i neživé, přírodní či lidské je tím, co právě je, při zachování této diference. Vyplývá z této diference. Arno Anzenbacher přibližuje tuto ontologickou situaci jednoduchými příklady:

  • Sklenice na vodu, Je prázdná (AKT), ale může být naplněna vodou, tj. má možnost být naplněna vodou. A naopak.
  • Zde je kvádr mramoru. Aktuálně je to mramorový kvádr, jak byl dovezen z lomu. Potenciálně to může být nádherná plastika.
  • Na trávníku leží fotbalový míč. Aktuálně leží přesně uprostřed hřiště. Potenciálně je v brance nebo v autu. (Anzenbacher, 2004, s. 60).

K těmto příkladům přidáváme my další příklady, které jsme ztvárnili formou fotografií. Aktuálně je na nich například chlapec s míčem, s číslem 7 a nápisem Ronaldo. Bude podobný v potenci jako onen slavný fotbalista? Nebo zelené šišky na stromě. Budou všechny zralé, jak jsou některé z nich na fotografii? Anebo katamarán, který leží nepohnutě na pláži, uložený plavci z předešlého dne? Může se jejich silou pohnout z pláže a udělat po moři svůj zázračný let? Anebo děti svých rodičů. Jak se vyvine z jejich aktuální situace situace potenciální? Tedy čím se stanou a jací budou?

V této souvislosti se mi z filozofických příběhů nesmírně zalíbilo přemýšlení Sokrata nad osudem a potencí dítěte jako výsledku lidské lásky a sochy jako výsledku sochařova umu. Sokrates šel se svojí maminkou, která byla porodní bábou, k právě se rodícímu dítěti. A když se malý drobeček narodil, položila ho k sedmnáctiletému Sokratovi, aby ho pohlídal. A on dostal příležitost k přemýšlení. Jeho otec vytesával sochy, jako portréty lidí. Ale jejich podoba se sice změnila z aktu mramoru do potence sochy, ale tak zůstala stejná po staletí. Kdežto změna človíčka v člověka je jiná. Člověk je bytostí řady potencí. A jejich uskutečnění záleží na mnoha čin   itelích, na jeho rodičích, a také a především na něm samotném. Smyslem předkládaných fotografií je nad tímto lidským i přírodním vztahem aktu a potence jako základu jsoucna se zamyslet…

Vyfoceno Jaroslavem Balvínem ve dnech 1.-5. 9. 2014 v Chorvatsku a napsáno týmž 8. 9. 2014 v 22. 31 ve Zlíně. 

20140827_174604 20140827_180038 20140827_183112 20140827_183145 20140827_183221 20140827_181119 20140827_183132 20140827_174915 20140827_175450 20140827_175726 20140827_174218 20140827_181720 20140827_181723 20140827_181739 20140827_181742 20140827_182241 20140827_182854 20140827_182902 20140827_182942 20140827_183344 20140827_183349 20140827_183436 20140827_183451 20140829_125057 20140829_125105 20140829_125111 20140829_125132 20140829_125225 20140829_125229 20140829_125240 20140829_125244 20140829_125437 20140829_125522 20140829_130254 20140829_130306 20140829_130311 20140829_130339 20140829_162926 20140829_162929 20140829_163056 20140829_163144 20140829_163153 20140829_163301 20140829_163331 20140829_163339 20140829_163357 20140829_163417 20140829_163426 20140829_163445 20140829_163542 20140829_163825 20140829_163848 20140829_163912 20140829_164113 20140829_164150 20140829_164157 20140829_164206 20140829_164220 20140829_164302 20140829_164408 20140829_170423 DSC_0642 DSC_0643 DSC_0644 DSC_0649 DSC_0650 DSC_0645 DSC_0651 DSC_0652

20140827_181457 20140827_181522 20140829_125305 20140829_125549 20140829_125555 20140829_125910 20140829_130347 20140829_162948 20140829_163720 20140829_16303920140829_163738 DSC_0628 DSC_0629 DSC_0630 DSC_0631 DSC_0632 DSC_0633 DSC_0634 DSC_0635 DSC_0636 DSC_0637 DSC_0638 DSC_0639 DSC_0640 DSC_0641 DSC_0646 DSC_0647 DSC_0648

Project Details

  • Date 15.9.2014
  • Tags Cesty slunce do Chorvatska
Back to Top

Setrváním na těchto stránkách souhlasíte s použitím cookies. Více informací

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close